Djuren

På gården finns totalt ca 250 djur. De är av rasen hereford och blandrasen simmentaler/charolais .  Det levereras kött till Scan och säljs även kötttlådor i egen regi i samarbete med Närkes Slakteri och Bergslagsdelikatesser.

På gården finns 50 dikor som går med avelstjurarna Filur & Bosse. Dikorna kalvar under vinter/vår. Kalvarna går med kon på bete under sommaren och skiljs åt först på hösten. Dikorna stallas då åter in där de går på lösdrift på torr och varm halmströbädd. De har även möjlighet att vistas ute eftersom foderbordet är beläget utomhus. På vintern äter de enbart foder som är odlat på gården och salt/mineraler.

Till köttlådorna används egna och inköpta köttraskvigor från närliggande gårdar. De betar fritt under sommarhalvåret och stallas in på vintern (1-2 somrar). Att djuren får röra sig naturligt och använda sina muskler gör att de mår bra och bidrar till bättre kvalité på köttet. De växer långsamt och slaktas vid 2 – 2 1/2 års ålder.

Genom att använda närliggande samarbetspartner och egenodlat foder produceras köttet så klimatsmart som möjligt.

DSC_0155

 

DSC_0280